Dependency injection, yazılım mühendisliğinde kullanılan, bir nesnenin, bağımlı olduğu diğer nesneleri(dependencies) aldığı bir tekniktir. Alıcı yani herhangi bir bağımlılığı olan nesneye client(istemci), inject edilen nesneye ise service(servis) adı verilir. Servisi client’a ileten kod ise injector dur. Bu tekniğin en önemli olayı client a hangi servisi kullanacağını belirtme işini injector ün…

Herkese Merhaba,

Yeni yıla Turkcell’de Geleceğe Adını Yazacak Mühendis Adayı olarak girmeye hak kazandım. Bu sebeple Turkcell Teknoloji Kampı Kotlin ile Android Studio eğitimlerim başladı. Bu süreci adım adım sizlerle paylaşmaya karar verdim.

Bildiğiniz üzere Android, Google tarafından geliştirilmiş olup milyonlarca kişi tarafından kullanılan dev bir işletim sistemi. Android Studio…

Tuğçenur Erdoğan

Software Engineer - Android Developer at Yemeksepeti

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store